FEDERACJA POLEK W KANADZIE
OGNIWO NR 8 W OTTAWIE

W I T A M Y
Jesteśmy również na Facebook'u: FB


na stronicy Federacji Polek w Kanadzie,
Ogniwo nr 8 w Ottawie!

Przynależność do Federacji to nie tylko praca, ale wspaniała możliwość ciekawych kontaktów, wymiana informacji dotyczących kobiet i ogromna satysfakcja z udanych działań.

Zapraszamy Panie do nas.


Wypowiedzi Członkiń na temat pracy w Ogniwie:

"Choć czasy się zmieniają, podstawowe wartości pozostają te same."


"Praca w Federacji dała mi ogromnie dużo satysfakcji. Dzięki niej zawarłam wiele długoletnich przyjaźni i przeżyłam niezapomniane chwile."


"Wspólne działanie to nie tylko ogromna satysfakcja, ale doskonała możliwość poznania się i zawarcia trwałych przyjaźni."


"Staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym. Nasze ciekawe, przyjazne spotkania doprowadzają do wspólnych akcji towarzyskich, kulturalnych jak i zarobkowych (zabawy, loterie). Wciągamy wtedy nasze rodziny do pomocy. Okazuje się, że nawet nasze dzieci chętnie pomagają i bawią się z nami."


"Federacja daje nam pozycję w Polonii tak potrzebną przy organizowaniu imprez, spotkań czy zbiórek pieniędzy na cele charytatywne."


Ogniwo jest podstawową komórką organizacyjną Federacji. Federacja rozrosła się do wielu Ogniw na terenie całej Kanady. Nowe Ogniwo powstaje z inicjatywy 5 członkiń założycielek.