Wersja polska

Wersja polska
logo English version

English version

fpk


Federacja Polek w Kanadzie,
Ogniwo nr 8 Ottawa

Polish-Canadian Women's Federation,
Branch no 8 Ottawa

Federacja Polek w Kanadzie została założona przez Jadwigę Dobrucką w 1956 r. w Toronto w celu zrzeszenia kobiet polskiego pochodzenia, dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych wartości do kanadyjskiego społeczeństwa. Charytatywna działalność organizacji jest oparta na demokratycznych i chrześcijańskich zasadach.

W czasie swojej działalności, Federacja rozrosła się do wielu Ogniw na terenie całej Kanady. Federacja jest aktywnym członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Światowego Zjednoczenia Polek, The Canadian National Council of Women, oraz The National Citizenship Council. Jesteśmy częścią światowego ruchu kobiecego the Polish Women's World Federation .

Federacja wydaje "Informator", który pomaga w kontaktach między Ogniwami oraz w wymianie doświadczeń i osiągnięć.

Ważnym celem Federacji jest zajmowanie stanowiska w sprawach kobiet i rodziny. Działalność Federacji koncentruje się na polu kultury, oświaty i integracji ze społeczeństwem kanadyjskim.

Aby zebrać fundusze potrzebne do realizacji naszych zadań organizujemy różne imprezy zarobkowe. Wśród nich są np. zabawy, kiermasze, występy, odczyty i konkursy. Zdobywamy również granty.

Przynależność do Federacji to nie tylko praca, ale wspaniała możliwość ciekawych kontaktów, wymiana informacji dotyczących kobiet, pomoc potrzebującym i ogromna satysfakcja z udanych działań.

Zapraszamy Panie do nas.

The Polish-Canadian Women's Federation was founded by Jadwiga Dobrucka in 1956 in order to organize women of Polish origin for the purpose of preserving their cultural values and making a contribution to Canadian society. The organization is charitable in character and based on democratic and Christian principles.

In the past years, our organization has grown to many branches across Canada. Our Federation is an active member of the Canadian Polish Congress, The Canadian National Council of Women, The National Citizenship Council and the Polish Women's World Federation.

Our Federation publishes a semi-annual bulletin entitled " Informator", which helps to communicate, and exchange ideas and achievements.

An important goal of the Federation is to protect the rights of women and to respond to women and family issues in order to preserve family value. We work towards upholding our Polish culture while helping new immigrants assimilate to the Canadian culture.

In order to get necessary funds to carry out our plans, we organize many activities. Some of these activities include social gatherings, national festivals and public lectures of interest to women and participation in conferences, concerts, poetry competitions and other cultural events. Belonging to the Federation does not entail only work, but also a great opportunity to meet interesting people and make new friends, exchange ideas and a great feeling of satisfaction of accomplishments.

We welcome new members into our circle.fpk