Konkurs Młodych Talentów
28 września 2008 - Mississauga
Wykonawcy - Performers

Biernacki David, lat 17 - zaczął naukę gry na fortepianie w wieku lat 8 pod kierunkiem Prof. Haliny Nikonenko w Mississauga. Uzyskał nagrody i wyróżnienia: II-gie miejsce na Festivalu Davenport; II-gie miejsce na Peel Music Festival. Obecnie przygotowuje się do egzaminów do 10-tej klasy the Royal Conservatory of Music. Jest uczniem szkoły Christ the King w Georgetown. Gra na klarnecie w orkiestrze szkolnej. Biernacki David, age 17 - has been studying piano under the tutelage of Prof. Halina Nikonenko in Mississauga since the age of eight. Participated in many festivals and music competitions and won the 2-nd place award at the Davenport Festival and the 2-nd place at the Peel Music Festival. Currently, he is preparing for 10th Grade exams of the Royal Conservatory of Music. He is a student of the Christ the King high school in Georgetown. He is studying music and playing the clarinet in the school's orchestra.
     
Górska Aleksandra, lat 16 - studiuje grę w klasie fortepianu od lat 7, a na flecie od lat 4. Obecnie studiuje w the Royal Conservatory of Music (klasa 9-pianino; Klasa 8-flet). Zajęła I-sze miejsce w kategorii solowej romantic i classical sonata na The Kiwanis Music Festival oraz zdobyła Junior Trophy w klasie instrumentów dętych (flet). W 2008 r. wybrana jako pierwszy flet do orkiestry w National Music Camp w Orillia. Brała udział w koncertach polonijnych i występowała w zespole tanecznym "Cracovia". Jest uczennicą klasy 11-tej the Ecole Secondaire Gabriel Dumont w London, Ontario. Gorska Alexandra, age 16 - began studying piano at the age of seven and the flute at the age of four. She is a student of Grade 9-piano and grade 8-flute at the Royal Conservatory of Music. Won the first place at several Kiwanis Music Festivals for her performances in solo category: romantic, classical sonata and a Junior Trophy for the flute performance (2006). In 2008 she was selected to play the first flute in the National Music Camp Orchestra in Orillia. She is a student of Grade 11, Ecole Secondaire Gabriel Dumont in London, Ontario and she is a member of the dance group "Cracovia". She performs frequently at Polish community events.
     
Herman Marta, lat 21, mezzo-sopran, studentka 4-tego roku w klasie śpiewu wydziału muzycznego University of Western Ontario. Ze sceną teatralno-operową związana jest od wielu lat. Występowała w Canadian Children's Opera Choir oraz w chórze dzieciecym Toronto Opera Repertoire. Role solowe w Canadian Youth Opera Choir, Opera Nuova, Edmonton, UW Opera, London, Halifax Opera: Hansel, "Hansel und Gretel", Third Lady "Die Zauberflote" Mozarta, La Maestra delle Novizie, "Sour Angelica" Pucciniego, Secretary, "The Consul" Menottiego. Wiosną tego roku śpiewała Tesse w premierowym przedstawieniu nowej kanadyjskiej opery The Lottery. Herman Marta, age 21, mezzo-soprano - a student of the fourth year of the Bachelor of Music (vocal performance honors) at the University of Western Ontario. She has been performing on stage for many years: at the Canadian Children's Opera Choir and at the Children's choir of Toronto Opera Repertoire. She performed soloist parts in Opera Nuovo in Edmonton, Canadian Youth Opera Choir, UW Opera in London and Summer Opera in Halifax. Roles were: Hansel in "Hansel und Gretel", Third Lady in Mozart's "Die Zauberflote", La Maestra delle Novizie in "Sour Angelica" by Puccini, Secretary in Menotti's "The Consul". In 2008 she performed the role of Tessa in the Canadian Opera premiere "The Lottery".
     
Kapron Artur, lat 16 - studiuje klasę fortepianu w the Royal Conservatory of Music - klasa 9 oraz Caskey School of Music. Otrzymał nagrody na Greater Hamilton Music Festival, the Kiwanis Music Festival, McMaster University (3 złote medale i stypendium), the Burlington Rotary Music Festival (2 złote medale i stypendium). Jest uczniem Cardinal Newman Catholic Secondary School w Hamilton. Gra także na trąbce, gitarze i śpiewa. Często występuje na różnych uroczystościach polonijnych. Kapron Artur, age 16 - is a student at the Royal Conservatory of Music (Grade 9-piano) and at the Caskey School of Music. He has won numerous awards at the Greater Hamilton Music Festival, the Kiwanis Music Festival (3 gold medals and a scholarship) and the Burlington Rotary Music Festival (2 gold medals and a scholarship). He is a student of the Cardinal Newman Catholic Secondary School in Hamilton. He frequently performs at various community events playing the trumpet or guitar and singing.
     
Kazubowski- Houston Amadeusz, lat 12 - studiuje grę w klasie fortepianu u Prof. Mariny Geringas, Young Artists Performance Academy i Glenn Gould School (The Royal Conservatory of Music) w Toronto. I-sze miejsce na London Kiwanis Music Festival (2005, 2006), Davenport Festival of Music (2007), YaPa RCM Award (2007). Brał udział w finale Canadian Music Competition, Quebec City (2008). Wystepował w Off Centre Music Salon's Benefit Concert, Young Stars of the Young Century (Toronto Centre for the Arts), Chopin & Friends Concert (Living Arts Centre, Mississauga) gdzie był zaproszony przez światowej sławy pianistę Prof. Piotra Palecznego. W r. 2008 miał swój recital w Kosciele St. Luke w Peterborough. Gra na organach w kościele Immaculate Conception w Peterborough. Kazubowski-Houston Amadeusz, age 12-has been studying piano under the guidance of Prof. Marina Geringas at the Young Artists Performance Academy and at Glenn Gould School (The Royal Conservatory of Music) in Toronto. He has won several first place awards at London Kiwanis Music Festival 2005-2006), Davenport Festival of Music (2007), Yapa RCM Award (2007) and was a national finalist at the Canadian Music Competition, Quebec City (2008). His performances include: the Off Centre Music Salon's Benefit Concert, Young Stars of the Young Century (Toronto Center for the Arts) and "Chopin and Friends" concert at an invitation of the internationally renowned Polish pianist Prof. Peter Paleczny (Living Arts Center, Mississauga). In 2008 he had his recital at St.Luke Church in Peterborough. He is also a pipe organist for the Polish congregation of Immaculate Conception Church in Peterborough.
     
Mokrzewski Jacqueline, lat 17 - gra na fortepianie od lat 3. Wyróżniona na Milosz Magin International Piano Competition w Paryżu, Francja (top ten) majac lat 8. Studiowała w Eastman School of Music. Brała udział w wielu Kiwanis Music Festivals w Ontario. Uzyskała 1-szą nagrodę na New York Music Teachers' Association Piano Competition. Od r. 2004 jest uczennicą znanej pianistki koncertowej Prof. Natalii Tyomkiny. W r. 2005 uzyskała nagrodę SOCAN za najlepiej wykonany utwór kanadyjskiego kompozytora w Toronto Symphony Orchestra Competition. Zdobyła dwukrotnie drugą nagrodę w the Canadian Music Competition, Quebec (2007,2008). Obecnie przygotowuje się do udziału w finale III-ciego Konkursu Toronto Sinfonietta. Mokrzewski Jacqueline, age 17 - has been playing piano since the age of three. At the age of eight she competed at the Milosz Magin International Piano Competition in Paris, France where she finished in the top ten of her age group. She studied at the Eastman School of Music and competed in many Kiwanis Festivals in Ontario. She won the first prize at the New York Music Teachers' Association Piano Competition. Since 2004 she has been studying under the tutelage of a well-known pianist, Prof. Natalya Tyomkina. In 2005 she received the SOCAN prize for the best-performed work of a Canadian composer at the Toronto Symphony Orchestra Competition. She won the 2nd prize as a national finalist of the Canadian Music Competition in Quebec twice (2007, 2008). Currently, she is preparing for the second audition of the 3rd Toronto Sinfonietta Concerto Competition.
     
Prymka Chantal, lat 21 - ukończyła klasę 7 śpiewu w The Royal Conservatory of Music - 1st class Honours 2004) i klasę 6 fortepianu. Studiuje w Larissa Szepetyk Music Studio i na University of Western Ontario w klasie śpiewu pod kierunkiem Prof. Gwenlynn Little (2005). Od r. 2002 występuje na koncertach oraz daje indywidualne recitale np. Johanna Meir Opera Theatre w South Dakota (2006), Donizetti "L'exir D'Amour", Wrocławska Opera Narodowa, koncert w Ossolineum i w kościele Św. Marcina we Wrocławiu. Członkini zespołu tanecznego "Cracovia" w London, Ontario. W 2008 przyjęta na studia w klasie śpiewu (Bachelor of Music) na Karol Lipiński University of Music we Wrocławiu u Prof. Agaty Młynarskiej - Klonowskiej. Prymka, Chantal, age 21 - graduated from grade 7-vocal 1-st class Honors) and from grade 6-piano at the Royal Conservatory of Music. She studied vocal performance at the Larissa Szepetyk Music Studio and at the University of Western Ontario under the guidance of Prof. Gwenlynne Little (2005). She has been performing on stage since 2002: at Johanna Meir Opera Theatre in South Dakota (2006), Donizetti - "L'exir D'Amour" at the Wroclaw National Opera, at the Ossolineum and the St. Martin Church concerts in Wroclaw, Poland. She is a member of a dance company "Cracovia" in London, Ontario. She has been recently admitted to the Bachelor of Music program (vocal performance) at the Karol Lipinski University of Music in Wroclaw under the direction of Prof. Agata Mlynarska-Klonowska.
     
Styk Aleksander, lat 16 - uczeń 11-tej klasy the Pittsford Mendon School. Studiuje grę na skrzypcach u Prof. Patricii Sunwoo od lat 4. Studia muzyczne - the Eastman School of Music. Uzyskał pierwsze miejsce i stypendium na Polish Heritage Society of Rochester - Music Competition. 1-sze miejsce - Fortissimo Competition (2006), Genesco Young Artist Competition (2008), 1-sze miejsce w klasie skrzypiec - Albright Award (2008), Rochester Philharmonic League Young Artists Audition, 2-gie miejsce NYC Music Teacher's Association Instrumental Competition (2007). W 2008 został wybrany przez ATAD aby uczestniczyc w programie wymiany studentów w Krakowie. Styk, Alexander, age 16 - a student of Grade 11 at Pittsford Mendon School. He has been studying violin since the age of four under the tutelage of Prof. Patricia Sunwoo. He studied music at the Eastman School of Music. He won the first prize and a scholarship at the Polish Heritage Society of Rochester Music Competition, the first place in Fortissimo Competition (2006), Genesco Young Artist Competition (2008), and the first place for his violin performance at Rochester Philharmonic League Young Artists Audition which resulted in winning Albright Award (2008). He took a second place in NYC Music Teacher's Association Instrumental Competition (2007). Recently he has been selected by ATAD for a Summer Foreign Students Exchange in Cracow, Poland.
     
Tarkowski Mateusz, lat 19 - studia klasy fortepianu zaczął w klasie 5-tej. Od lat 12 uczestniczy w festiwalach muzycznych otrzymujac nagrody na Mississauga Music Festival, Peel Music Festival, Kiwanis Music Festival gdzie dostał stypendium za wykonanie jednego z nokturnów Chopina. Miał pierwszy recital fortepianowy w Centrum Kultury Jana Pawla II w Mississauga w 2005 r. Jego wykonanie sonaty Griega-na koncercie: "Romantic Composer - sonata" (2007) określone zostało jako "really outstanding". Student wydziału matematyczno-informatycznego, University of Waterloo. Tarkowski Mateusz, age 19-started studying piano in grade 5. Since age twelve he has participated and received some awards in many music festivals such as: Mississauga Music Festival, Peel Music Festival and Kiwanis Music Festival where he received his first scholarship for his performance of one of Chopin's nocturnes. In 2005 he had his piano recital at the John Paul II Cultural Center in Mississauga. Performance of Grieg's sonata at the "Romantic composer - Sonata" concert in 2007 was evaluated as "really outstanding". He is a student of the Department of Mathematics and Information at the University of Waterloo
Top